Podrobnosti záznamu

Název
    Radiometrické datování trachyadenyitu od Uherského Brodu (magurská skupina flyšového pásma) (35-12 Strání)
Údaj o odpovědnosti
    Antonín Přichystal, Ivan Repčok, Oldřich Krejčí
Další názvy
    Radiometric dating of trachyandesite near the town of Uherský Brod (Magura Group of the Carpathian Flysch Belt)
Autor
    Krejčí, Oldřich, 1958-
    Přichystal, Antonín, 1950-
    Repčok, Ivan
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Svazek/č.
    Roč. 5
Strany
    s. 33-34
Rok
    1998
Poznámky
    12 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1997.
Předmětová skupina
    baden
    bazalt olivinický
    datování K/Ar
    flyšové pásmo Západních Karpat
    kontrola tektonická
    magurská skupina
    miocén
    trachyandezit
    vulkanologie
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Nezdenice (Uherské Hradiště)
    Polsko
    Slovensko
    Starý Hrozenkov (Uherské Hradiště)
Klíčové slovo
    35-12
    Brodu
    Datování
    Flyšového
    Magurská
    Pásma
    Radiometrické
    Skupina
    Strání
    Trachyadenyitu
    Uherského
Abstrakt (anglicky)
   High potassium trachybasalts and trachyandesites form dykes and small subvolcanic bodies in the Magura Group of the Carpathian Flysch Belt east of Uhersky Brod, SE part of the Czech Republic. Trachyandesite dyke at the village of Nezdenice has been dated by K/Ar method in the laboratory of Geological Survey of Slovakia, Bratislava. The analysed rock gave the following data: 13,4 +- 0,4 My (volumetrically) and 14,8 +- 0,4 My (by isotopic dilution). The age corresponds to the Middle - Upper Badenian
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    18. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012