Podrobnosti záznamu

Název
    Radiometrické hustoměry uhelných kalů
Údaj o odpovědnosti
    Petr Kubíček, Libor Mrázek, Jaromír Drápala
Další názvy
    Radiometric coal slurry densimeters
Autor
    Drápala, Jaromír
    Kubíček, Petr
    Mrázek, Libor
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická
Svazek/č.
    Roč. 44, č. 1
Strany
    s. 55-62
Rok
    1998
Poznámky
    3 obr., 9 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň.-Techn. Univ. Ostrava, Ř. horn.-geol.
Předmětová skupina
    aparatura
    hustota
    měření radiometrické
    odpad průmyslový
    suspenze
    uhlí
    úpravnictví
    voda odpadní
Klíčové slovo
    Hustoměry
    Kalů
    Radiometrické
    Uhelných
Abstrakt (anglicky)
   The article deals with problem of radiometric determination of density of suspensions with articular attention given to thickening of coal slurries and effluents by coal preparation plants. A theoretical analysis is devoted to determination of influence of chemical composition variations on resolution capacity of volume mass determination method. An optimization of the method enable to calculate a suitable thickness of material layer in dependence on radiation energy, activity of radiation source and instrument error. Theoretical conclusions are complemented with the results obtained in preparation plants
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    28. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012