Podrobnosti záznamu

Název
    Radionuklidy a ionizující záření ve vodním hospodářství
Údaj o odpovědnosti
    Eduard Hanslík, A. Mansfeld
Další názvy
    Radionuclides and ionizing radiation in water management
Autor
    Hanslík, Eduard
    Mansfeld, A.
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Vodní hospodářství
Svazek/č.
    Roč. 41, č. 4
Strany
    s. 118
Rok
    1991
Poznámky
    Zkr. název ser.: Vod. Hospod.
Předmětová skupina
    izotopy radioaktivní
    jaderná energetika
    konference
    kontaminace vod
    metody analytické
    průvodní jevy
    radiohydrologie
    riziko radonové
    Rn (radon - 86)
    U (uran - 92)
    životní prostředí
Geografické jméno
    ČSFR
Klíčové slovo
    Hospodářství
    Ionizující
    Radionuklidy
    Vodním
    Záření
Abstrakt (česky)
   V září 1990 se v Harrachově konala konference o radioaktivních látkách ve vodním hospodářství. V referátech se uváděly výsledky výzkumu vlivu jaderných elektráren a provozů uranového průmyslu na životní prostředí. Diskutovaly se otázky stanovení obsahu uranu a radonu ve vodě, organické hmotě, dnových sedimentech a ovzduší. Konference potvrdila nutnost komplexního hodnocení problematiky
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    22. 7. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012