Podrobnosti záznamu

Název
    Radon endangers buildings - engineering geological aspects
Další názvy
    Riziko pronikání radonu z podloží do budov: inženýrskogeologické aspekty tohoto hodnocení