Podrobnosti záznamu

Název
    Radon profile across the main granitoid bodies of the Bohemian Massif (Czech Republic)
Další názvy
    Radonový profil přes granitoidní tělesa Českého masívu
Autor
    Barnet, Ivan
    Fojtíková, Ivana
    Pacherová, Petra
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    Radon investigations in the Czech Republic XI and the 8th international workshop on the Geological Aspects of Radon Risk Mapping
Poznámky
    Akce: 2006 ; Praha
Výraz tezauru
    radon profile granitoids Bohemian massif
Klíčové slovo
    Across
    Bodies
    Bohemian
    Czech
    Granitoid
    Main
    Massif
    Profile
    Radon
    Republic
Abstrakt (česky)
   Korelace radonu v podloží a v objektech na granitoidech Českého masívu
Abstrakt (anglicky)
   Correlation of indoor and bedrock radon on granitoids of the Bohemian massif
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014