Podrobnosti záznamu

Název
    Radon v geologickém podloží České republiky - mapy radonového indexu
Další názvy
    Radon in geological basement of the Czech Republic
Autor
    Barnet, Ivan
    Matolín, Milan
    Pacherová, Petra
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Bezpečnost jaderné energie
Svazek/č.
    Roč. 15, č. 3/4
Strany
    6
Rok
    2007
Výraz tezauru
    radon risk, mapping, geological basement
Klíčové slovo
    České
    Geologickém
    Indexu
    Mapy
    Podloží
    Radon
    Radonového
    Republiky
Abstrakt (česky)
   Popis výsledků radonového mapování a vztah radonu v podloží a v objektech
Abstrakt (anglicky)
   Radon in geological basement of the Czech Republic
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014