Podrobnosti záznamu

Název
    Radon v geologickém podloží České republiky - mapy radonového indexu
Další názvy
    Radon in the geological basement of the Czech republic - radon risk maps
Autor
    Barnet, Ivan
    Matolín, Milan
    Pacherová, Petra
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Bezpečnost jaderné energie
Svazek/č.
    Roč. 15(53), č. 3/4
Strany
    6
Rok
    2007
Výraz tezauru
    Basement rocks
    Czech Republic
    Natural radioactivity
    Radon in rocks
    Radon risk mapping
Klíčové slovo
    České
    Geologickém
    Indexu
    Mapy
    Podloží
    Radon
    Radonového
    Republiky
Abstrakt (česky)
   Radioaktivita hornin a radon v horninách české republiky, mapy radonového rizika
Abstrakt (anglicky)
   Radioactivity of rocks and radon in the rocks of the Czech Republic
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012