Podrobnosti záznamu

Název
    Radon v kvartérních sedimentech na podloží s kontrastním radonovým indexem v oblasti Železných hor a české křídové tabule
Další názvy
    Radon in Quaternary sediments covering the geological basement with contrasting radon index (Železne hory pluton and Bohemian Cretaceous table)
Autor
    Barnet, Ivan
    Pacherová, Petra
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    4
Rok
    2010
Výraz tezauru
    radon in rock types, indoor radon, Quaternary sediments, correlation, Czech Republic
Klíčové slovo
    české
    Hor
    Indexem
    Kontrastním
    Křídové
    Kvartérních
    Oblasti
    Podloží
    Radon
    Radonovým
    Sedimentech
    Tabule
    Železných
Abstrakt (česky)
   Na profilech situovaných v podložních horninách s kontrastním radonovým indexem byla zjištěna korelace radonu v hlubším podloží a v kvartérních sedimentech. Toto zjištění přispěje k detailizaci přechodného radonového indexu
Abstrakt (anglicky)
   Radon in Quaternary sediments covering the geological basement with contrasting radon index (Železne hory pluton and Bohemian Cretaceous table)
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014