Podrobnosti záznamu

Název
    Radon v půdním plynu v kontaktně metamorfovaných rohovcích blovického proterozoika
Další názvy
    Radon in soil gas in contact metamorphosed hornfelses of Blovice Proterozoic (SW Bohemia, Czech Republic)
Autor
    Barnet, Ivan
    Pacherová, Petra
    Procházka, Josef
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    3
Rok
    2009
Výraz tezauru
    radon in soil gas,hornfelses,Blovice Proterozoic
Klíčové slovo
    Blovického
    Kontaktně
    Metamorfovaných
    Plynu
    Proterozoika
    Půdním
    Radon
    Rohovcích
Abstrakt (česky)
   Měření radonu v rohovcích v kontaktním lemu středočeského plutonu prokázala zvýšené hodnoty, dovolující přeřadit tento typ hornin do střední kategorie radonového indexu.
Abstrakt (anglicky)
   Radon in soil gas in contact metamorphosed hornfelses of Blovice Proterozoic (SW Bohemia, Czech Republic)
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014