Podrobnosti záznamu

Název
    Radonový index geologického podloží a jeho vliv na strategii vyhledávání rizikových objektů v České republice
Další názvy
    Radon index of bedrock and its influence on strategy of detection of radon risk dwellings in the Czech Republic
Autor
    Barnet, Ivan
    Fojtíková, Ivana
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    5
Rok
    2006
Výraz tezauru
    radon index of bedrock,strategy,radon risk
Klíčové slovo
    České
    Geologického
    Index
    Objektů
    Podloží
    Radonový
    Republice
    Rizikových
    Strategii
    Vliv
    Vyhledávání
Abstrakt (česky)
   vyhledávání rizikových objektů na základě radonového indexu podloží
Abstrakt (anglicky)
   Radon index of bedrock and its influence on strategy of detection of radon risk dwellings in the Czech Republic
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014