Podrobnosti záznamu

Název
    Radonový index geologického podloží a jeho vliv na strategii vyhledávání rizikových objektů v České republice
Údaj o odpovědnosti
    Ivan Barnet, Ivana Fojtíková
Další názvy
    Radon index of bedrock and its influence on strategy of detection of radon risk dwellings in the Czech Republic
Autor
    Barnet, Ivan, 1955-
    Fojtíková, Ivana
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005
Strany
    s. 128-132
Rok
    2006
Poznámky
    1 obr., 4 diagr., 3 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2005
Klasifikační znak
    504
    539.17
    55(1)
    912
Skupina konspektu
    504
    55
    912
Předmětová skupina
    Český masiv
    geologie environmentální
    geologie regionální
    mapa geologická
    mapa radiometrická
    měření radiometrické
    podloží
    radioaktivita
    radon
    rizika geologická
    riziko radonové
    systém GIS
    zakládání
    Západní Karpaty
Geografické jméno
    Česko
Klíčové slovo
    České
    Geologického
    Index
    Objektů
    Podloží
    Radonový
    Republice
    Rizikových
    Strategii
    Vliv
    Vyhledávání
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    21. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012