Podrobnosti záznamu

Název
    Ragunda granit z mníšeckých glacifluviálních písků a štěrků
Další názvy
    Ragunda granite from the Mníšek glaciofluvial sand and gravel
Autor
    Dudek, Arnošt
    Nývlt, Daniel
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    2
Rok
    2003
Výraz tezauru
    Nordic indicators, Ragunda granite, petrology, Glacial sediments
Klíčové slovo
    Glacifluviálních
    Granit
    Mníšeckých
    Písků
    Ragunda
    štěrků
Abstrakt (česky)
   Ragunda granit nalezený v mníšeckých glacifluviálních píscích a štěrcích představuje nejsevernější vůdčí souvek prozatím zjištěný v širší oblasti severních Čech. Klast byl popsán makro- a mikroskopicky jako masově červený hrubozrnný alterovaný a hematitizovaný biotitický leukogranit s tmavě hnědošedým křemenem, jasně až masově červenými draselnými živci (mikrokliny), světlejším albitoligoklasem a v chlorit přeměněným biotitem. Opakní minerály představuje hematit a magnetit, dalšími akcesoriemi jsou sericit, epidot a apatit. Relativní obsahy hlavních minerálů jsou: ~K-živec 45 %, křemen 34.5 %, plagioklas 15.5 %, biotit + chlorit 2.5 % a akcesorie.
Abstrakt (anglicky)
   Ragunda granite from the Mníšek glaciofluvial sand and gravel
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014