Podrobnosti záznamu

Název
    Rajonizace ohrožených oblastí s ohledem na praktické postupy regenerace lesních ekosystémů
Další názvy
    Specification of the endangered areas with respect to practical processes of forest ecosystem regeneration
Autor
    Cienciala, Emil
    Hruška, Jakub
    Moravčík, Pavel
    Navrátil, Tomáš
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Rok
    2002
Zdrojový dokument - monografie
    Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd-limitující faktor současného lesnictví
Výraz tezauru
    acidification, forest soils, atmospheric deposition, precipitation height, temperature, geology, pedology, GIS modeling, natural vulnerability
Klíčové slovo
    Ekosystémů
    Lesních
    Oblastí
    Ohledem
    Ohrožených
    Postupy
    Praktické
    Rajonizace
    Regenerace
Abstrakt (česky)
   Kapitola obsahuje návrh nové rajonizace území ČR, která je na rozdíl od dosavadních pásem ohrožení založena na schopnostech půd odolávat nebo podléhat acidifikaci a eutrofizaci.
Abstrakt (anglicky)
   Specification of the endangered areas with respect to practical processes of forest ecosystem regeneration
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014