Podrobnosti záznamu

Název
    Raman spectra of organic compounds kladnoite (C6H4(CO)2NH) and hoelite (C14H8O2) - rare sublimation products crystallizing on self-ignited coal heaps
Další názvy
    Ramanovská spektra organických sloučenin kladnoitu (C6H4(CO)2NH) a hoelitu (C14H8O2) - vzácných produktů sublimace krystalizujících na spontáně prohořívajících haldách uhelných dolů
Autor
    Edwards, H.G.M.
    Jehlička, Jan
    Moroz, N.
    Shcherbakova, Elena
    Žáček, Vladimír
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Spectrochimica Acta. Part A
Svazek/č.
    Roč. 68, č. 4
Strany
    5
Rok
    2007
Výraz tezauru
    kladnoite, hoelite, Raman spectroscopy, burning dumps
Klíčové slovo
    C6H4(CO)2NH
    C14H8O2
    Coal
    Compounds
    Crystallizing
    Heaps
    Hoelite
    Kladnoite
    Organic
    Products
    Raman
    Rare
    Self-ignited
    Spectra
    Sublimation
Abstrakt (česky)
   Tato práce přináší první detailní Raman spektroskopické studium dvou krystalických organických minerálů, kladnoitu a hoelitu, které vznikají přírodně při prohořívaní uhli
Abstrakt (anglicky)
   This paper represents first detailed Raman spectroscopic analytical study of two crystalline organic minerals, kladnoite and hoelite occurring in the frame of burning coal
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014