Podrobnosti záznamu

Název
    Raně středověký areál v Roztokách z pohledu ekofaktů
Autor
    Bureš, M.
    Cílek, Václav
    Hajnalová, M.
    Hošek, Jiří
    Kočár, Petr
    Kovačiková, L.
    Kuna, Martin
    Lisá, Lenka
    Majer, A.
    Makowiecki, D.
    Novák, J.
    Scott Cummings, L.
    Sůvová, Z.
    Světlík, Ivo
    Van Nieuland, J.
    Vandenberghe, D.
    Yost, Ch.
    Zabilska-Kunek, M.
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Památky archeologické
Svazek/č.
    Roč. 104, prosinec
Strany
    s. 59-147
Rok
    2013
Poznámky
    Autoři celkem: 18
    Projekt: GAP405/10/2289, GA ČR, CZ3cav_un_auth*0263193
    Překlad názvu: The Early Medieval site at Roztoky. The evidence of ecofacts
    Rozsah: 89 s. : P
Předmětová kategorie
    Early Middle Ages
    ecofacts
    economics
    Prague-type Culture
    settlement agglomeration
    specialisation
Klíčové slovo
    Areál
    Ekofaktů
    Pohledu
    Raně
    Roztokách
    Středověký
Abstrakt (česky)
   Raně středověké sídliště v Roztokách (okr. Praha-západ, střední Čechy) představuje výjimečnou lokalitu a zároveň obtížný interpretační problém. Mimořádný a záhadný je zde především počet sídlištních objektů kultury pražského typu (6.-7. století n. l.); celkový počet domů na této lokalitě lze odhadnout na 700-1000. Sídliště charakterizuje řada nezvyklých rysů, např. umístění na dně kaňonovitého údolí a sídelní diskontinuita, na druhé straně ale také absence dalších, funkčně lépe interpretovatelných nálezů. Nálezy daného období byly v Roztokách poprvé zkoumány v 80. letech minulého století; v letech 2006-2010 zde v souvislosti s přeložkou silnice proběhl další rozsáhlý odkryv. Jeho součástí byl i systematický sběr ekofaktů, prováděný s cílem lépe poznat původní přírodní prostředí a základní rysy ekonomiky sídelní aglomerace. Získán a zpracován byl např.
   rozsáhlý soubor uhlíků, rostlinných makrozbytků, zvířecích kostí, rybích kostí a malakofauny; provedena byla též fosfátová analýza podlah domů, mikromorfologický rozbor vrstev výplní a radiouhlíkové datování série vzorků. Výsledky těchto postupů jsou přehlednou formou představeny v této práci.
Abstrakt (anglicky)
   The Early Medieval settlement at Roztoky (Prague-west district, Central Bohemia) represents an extraordinary case and, at the same time, a difficult challenge in terms of interpretation among sites of the Prague-type Culture (6th-7th century AD). Primarily, the high overall number of settlement features of the given culture is what makes this site unique and puzzling. The overall number of houses can be estimated as being at 700-1000. Finds of the Prague-type Culture were first discovered at Roztoky in the 1980s (Kuna - Profantová et al. 2005). A further extensive excavation took place at the site in 2006-2010 due to road relocation. An integral part of the new excavation was the systematic collection of ecofacts, conducted with the aim of gaining as much information as possible on the nature environment and the basic economic character of the Early Medieval settlement agglomeration.
   This led to the obtaining and processing of an extensive assemblage of, for example, charcoal fragments, plant macroremains, animal and fish bones, and malacofauna; also conducted was a phosphate analysis of the house floors, a micromorphological analysis of their fill strata and the radiocarbon dating of a series of samples. The results of this work are presented in this article.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    23. 10. 2014