Podrobnosti záznamu

Název
    Re-Os study of noble metal-rich black shales from the Polish Kupferschiefer
Další názvy
    Re-Os studium černých břidlic obohacených drahými kovy z polských ložisek typu Kupferschiefer
Autor
    Du, A.
    Korzekwa, W.
    Mao, J.
    Pašava, Jan
    Qu, W.
    Vymazalová, Anna
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    Digging Deeper. Proceedings of the 9th Biennial SGA Meeting
Strany
    4
Poznámky
    Akce: 2007 ; Dublin, Irsko
Výraz tezauru
    black shales, Kupferschiefer, Poland, Re-Os isotopes, platinum-group elements
Klíčové slovo
    Black
    Kupferschiefer
    Metal-rich
    Noble
    Polish
    Re-Os
    Shales
    Study
Abstrakt (česky)
   Šest vzorků permských černých břidlic z dolu Polkowice bylo analyzováno na Re-Os izotopy, drahé kovy a vybrané stopové prvky. Negativní korelace mezi Re a Os a Os a Corg indikuje, že drahými kovy obohacené černé břidlice nereprezentují uzavřený systém zejména pokud se jedná o Os. Diagram 187Os/188Os vs 187Re/188Os definuje erorchronu stáří 279. Hodnota iniciálního poměru 187Os/188Os ratio (1.17) reprezentuje (pokud je správná), variace hodnot současné mořské vody a vylučuje významnější hydrotermální přínos.
Abstrakt (anglicky)
   Six samples of Permian noble metal-rich black shales from the Polkowice mine were analyzed for Re-Os isotopes, noble metals, and selected major and trace elements. Negative correlations between common Re and Os and common Os and Corg. indicate that noble metal-rich black shales have not remained in a closed system, especially with respect to Os. The 187Os/188Os vs 187Re/188Os plot defines an errorchron with an age of 279 + 14 Ma. The initial 187Os/188Os ratio of 1.17 is within the variation range of present-day seawater, and excludes any significant contribution from mantle or meteoritic PGE sources.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014