Podrobnosti záznamu

Název
    Re-opening of the temporary seismic station at Klokočov (KLOK)
Autor
    Holub, Karel
    Pazdírková, J.
    Rušajová, Jana
Konference
    Nové poznatky a měření v seizmologii, inženýrské geofyzice a geotechnice/16. : 17.04.2007-19.04.2007 : Ostrava, Česká republika)
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
Svazek/č.
    Roč. 7, č. 2
Strany
    s. 83-90
Rok
    2007
Poznámky
    Překlad názvu: Zahájení provozu dočasné seismické stanice Klokočov (KLOK)
    Rozsah: 8 s. : CD-ROM
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    microearthquake
    seismic network
    seismological observation
Klíčové slovo
    KLOK
    Klokočov
    Re-opening
    Seismic
    Station
    Temporary
Abstrakt (česky)
   V polovině ledna 2007 byl znovu zahájen provoz seismické stanice Klokočov (KLOK) za účelem pokračování ve sledování mikrozemětřesení na územi severní Moravy a Slezska. Stanice kromě mikrozemětřesení také registruje indukované seismické jevy z OKR a clonové odstřely prováděné v kamenolomech. Při některých odstřelech v lomu Jakubčovice n.O. byla na této stanici zaznamenána i zvuková vlna a z rozdílu časů příchodu P vlny a vlny akustické byl odvozen empirický vztah pro určení epicentrální vzdálenosti mezi lomem a stanicí KLOK.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012