Podrobnosti záznamu

Název
    Recent functional changes in a mixed residential/industrial area of the Eastern part of the Brno inner city
Autor
    Vaishar, Antonín
    Zapletalová, Jana
Konference
    Housing and Environmnetal Condition in Post-communist Countries (11.10.2007-13.10.2007 : Gliwice, Polsko)
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Housing and environmnental conditions in post-communist countries
Strany
    S. 337-349
Poznámky
    Překlad názvu: Současné funkční změny ve smíšené sídelně-průmyslové zóně ve východní části vnitřního města Brna
    Rozsah: 12 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    brownfields
    changes of housing
    demographic change
    subcentral zone
Klíčové slovo
    Area
    Brno
    Changes
    City
    Eastern
    Functional
    Inner
    Mixed
    Recent
    Residential/industrial
Abstrakt (česky)
   Příspěvek se zabývá současnými změnami land use, demografickými změnami a vlastnickými změnami ve východní části vnitřního města Brna (ČR). Území se přimyká k železničnímu nádraží a je pro něj charakteristické prolínání průmyslových závodů, obytných domů a dopravní infrastruktury. Území má špatnou image, ale výhodnou polohu vzhledem k jádru města. V příspěvku je rozebírána problematika nového využití brownfieldů, důsledky demografických změn i specifické podmínky trhu s byty.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012