Podrobnosti záznamu

Název
    Recent geodynamic phenomenon in northwestern Bohemia (Central Poohří)
Autor
    Stemberk, Josef
    Vilímek, Vít
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Universitatis Carolinae- Geographica
Svazek/č.
    Roč. 29, č. 2
Strany
    s. 73-84
Rok
    1994
Klíčové slovo
    Bohemia
    Central
    Geodynamic
    Northwestern
    Phenomenon
    Poohří
    Recent
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚSMH
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012