Podrobnosti záznamu

Název
    Recent solution of the distributed control and measurement system in the Jeronym Mine - modular system
Autor
    Knejzlík, Jaromír
    Rambouský, Zdeněk
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Acta geodynamica et geomaterialia
Svazek/č.
    Roč. 5, č. 2
Strany
    s. 205-212
Rok
    2008
Poznámky
    Projekt: GA105/06/0068, GA ČR
    Překlad názvu: Současný stav distribuovaného měřicího systému v Dole Jeroným
    Rozsah: 8 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    geomechanical monitoring
    Jeronym Mine
    seismological monitoring
Klíčové slovo
    Control
    Distributed
    Jeronym
    Measurement
    Mine
    Modular
    Recent
    Solution
    System
Abstrakt (česky)
   Distribuovaný měřicí systém pro monitorování hydrologických, geomechanických a jiných parametrů je budován v historickém rudném Dole Jeroným. Systém se skládá z komerčně dostupných prvků. V článku je popsáno včlenění speciálních senzorů, jako laserového měřiče vzdálenosti a sondy CCBM pro měření změn tenzoru napjatosti horninového masivu do systému. Distribuovaný měřicí systém je integrován do seizmické registrační stanice, která je telemetricky připojena přes GSM síť.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012