Podrobnosti záznamu

Název
    Recent-stress state in Czech part of Upper Silesian Coal basin
Autor
    Grygar, R.
    Koníček, Petr
    Ptáček, Jiří
    Souček, Kamil
    Staš, Lubomír
    Waclawik, P.
Konference
    Górnicze zagrozenia naturalne 2009 (03.11.2009-06.11.2009 : Andrzychów, Polsko)
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Górnicze zagrozenia naturalne 2009 /16./. 4/2
Strany
    S. 267-275
Poznámky
    Autoři celkem: 6
    Projekt: GA105/08/1625, GA ČR
    Překlad názvu: Současný napěťový stav v české části hornoslezské uhelné pánve
    Rozsah: 9 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    recent stress state
    rockburst
    underground coal mining
Klíčové slovo
    Basin
    Coal
    Czech
    Recent-stress
    Silesian
    State
    Upper
Abstrakt (česky)
   Znalost napěťových polí a jejich vývoje je základním předpokladem pro všechny hornické činnosti a pro jejich správné plánování, zejména v oblastech s nebezpečím otřesů. Na základě paleonapěťové analýzy byl v české části hornoslezské pánve interpretován model napětí, která vytvořila tektonickou strukturu této části hornoslezské pánve. Interpretace byla realizována na základě mnoha strukturně tektonických měření plošných i lineárních prvků, na základě srovnávání znalostí o dynamickém vývoji variského tělesa v širších souvislostech moravskoslezské deformační zóny. V úvahu byly vzaty i jiné deformační vlivy, kterými může ve východní části hornoslezské pánve být zejména tlak karpatských příkrovů v období alpinské orogeneze. V posledních více než deseti letech bylo v prostoru české části hornoslezské pánve provedeno více měření úplného tenzoru napětí zejména metodami hodrofrac a upravenou metodou odlehčení jádra.
   Ukazuje se, že pro získání informací o recentních napěťových polích jsou vhodné i interpretace ohniskových mechanismů významných seismických jevů, sledovaných rovněž již více než deset let v této oblasti.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012