Podrobnosti záznamu

Název
    Recentní morfotektonika Vachšského příkrovu v severním Pamiru
Údaj o odpovědnosti
    Jan Kalvoda, Andrej A. Nikonov
Autor
    Kalvoda, Jan, 1943-
    Nikonov, Andrej A.
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - monografie
    Geomorfologické výzkumy v roce 2006
Strany
    s. 94-99
Poznámky
    Anglické resumé
    Nemáme ve fondu - ke zpracování zapůjčila Dr. E. Břízová
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Překlad názvu: Recent morphotectonics of the Vakhsh nappe in the northern Pamirs
Klasifikační znak
    061.3
    55(1)
    551.2
    551.4
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    geologie dynamická
    geologie regionální
    geomorfologie
    holocén
    konference
    kvartér
    měření seizmické
    mezinárodní spolupráce
    morfostruktura
    neotektonika
    příkrov
    recent
    reliéf
    seizmologie
    tektonika desková
Geografické jméno
    Asie střední
    Pamír
Klíčové slovo
    Morfotektonika
    Pamiru
    Příkrovu
    Recentní
    Severním
    Vachšského
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    25. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012