Podrobnosti záznamu

Název
    Recentní tvary reliéfu na Kapverských ostrovech
Údaj o odpovědnosti
    Jan Vítek
Další názvy
    Recent landforms on the Cape Verde Islands relief
Autor
    Vítek, Jan, 1946-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geografie - Sborník České geografické společnosti
Svazek/č.
    Roč. 108, č. 1
Strany
    s. 49-60
Rok
    2003
Poznámky
    2 obr., 3 fot.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geogr. Sbor. Čes. geogr. Společ.
Klasifikační znak
    55(1)
    551.2
    551.4
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    deflace
    eroze
    holocén
    kenozoikum
    konkrece
    lidské aktivity
    mesozoikum
    morfologie eolická
    morfologie fluviální
    ostrov
    pobřeží
    pohyb svahový
    prostředí semiaridní
    pseudokras
    reliéf vulkanický
    vulkán
    vulkanismus
    zvětrávání
Geografické jméno
    Kapverdské ostrovy
Klíčové slovo
    Kapverských
    Ostrovech
    Recentní
    Reliéfu
    Tvary
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    14. 9. 2006
Datum importu
    8. 8. 2012