Podrobnosti záznamu

Název
    Recenze: R. West (2000): Plant Life of the Quaternary Cold Stages. Evidence from the British Isles
Další názvy
    Review: R. West (2000): Plant Life of the Quaternary Cold Stages. Evidence from the British Isles.
Autor
    Břízová, Eva
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin of the Czech Geological Survey-Věstník Českého geologického ústavu
Svazek/č.
    Roč. 76, č. 4
Strany
    2
Rok
    2001
Výraz tezauru
    Quaternary Cold Stages, British Isles, Review, Palynology, Palaeobotany
Klíčové slovo
    2000
    British
    Cold
    Evidence
    Isles
    Life
    Plant
    Quaternary
    Recenze
    Stages
    West
Abstrakt (česky)
   Recenze knihy britského botanika R. Westa (2000), který se zabývá kvartérním a paleobotanickým studiem chladných period na britských ostrovech.
Abstrakt (anglicky)
   Review: R. West (2000): Plant Life of the Quaternary Cold Stages. Evidence from the British Isles.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014