Podrobnosti záznamu

Název
    Record of palaeoenvironmental changes in a Lower Permian organic-rich lacustrine succession: Integrated sedimentological and geochemical study of the Rudník member, Krkonoše Piedmont Basin, Czech Republic
Další názvy
    Záznam změn paleoprostředí spodně permských jezerních sedimentů bohatých na organickou hmotu: integrovaná sedimentologická a geochemická studie rudníckých vrstev,podkrkonošská pánev, ČR
Autor
    Blecha, Martin
    Daněk, Vilém
    Franců, Juraj
    Hladíková, Jana
    Johnová, R.
    Martínek, Karel
    Uličný, David
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology
Svazek/č.
    Roč. 230, č. 1
Strany
    41
Rok
    2006
Výraz tezauru
    lacustrine deposits, Lower Permianů, Bohemian Massif, half-graben, fan delta, turbidites, black shales, carbonates, stable isotopes, organic matter petrology, hydrogen index, boron, paleoclimatology
Klíčové slovo
    Basin
    Changes
    Czech
    Geochemical
    Integrated
    Krkonoše
    Lacustrine
    Lower
    Member
    Organic-rich
    Palaeoenvironmental
    Permian
    Piedmont
    Record
    Republic
    Rudník
    Sedimentological
    Study
    Succession
Abstrakt (česky)
   Integrovaným sedimentologickým výzkumem a geochemickými analýzami spodně permského rudnického horizontu v podkrkonošské pánvi byly identifikovány čtyři jezerní faciální typy: a) anoxická pánev, b) suboxické až oxické jezero, c) příbřežní a záplavová plošina, a d) svah. Laterální rozložení facií indikuje subsidenci podél severního zlomu jako rozhodující mechanismus vzniku asymetrické geometrie výplně pánve.
Abstrakt (anglicky)
   This study presents an integrated sedimentological and geochemical analysis of the Lower Permian Rudník member ? the lacustrine deposits in the Krkonose Piedmont Basin. In the studied sections four facies associations were recognised: A) anoxic offshore, B) suboxic to oxic offshore, C) nearshore and mudflat, and D) slope deposits. The lateral facies distribution indicates that subsidence along the northern basin fault was the main mechanism generating the asymmetric infill geometry in the basin?s half-graben setting.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014