Podrobnosti záznamu

Název
    Recrystallized members of Upper Proterozoic ultramafic magmatism in the Variscan felsic/mafic stratified plutonic series in the Teletín quarries (Central Bohemian Pluton, Bohemian Massif)
Údaj o odpovědnosti
    Vlasta Ledvinková, Jarmila Waldhausrová, Marie Palivcová
Další názvy
    Rekrystalované součásti svrchnoproterozoického ultamafického magmatismu ve variské bimodální stratifikované sérii plutonitů v teletínských lomech (středočeský pluton, Český masiv)
Autor
    Ledvinková, Vlasta
    Palivcová, Marie
    Waldhausrová, Jarmila
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Krystalinikum
Svazek/č.
    Vol. 25
Strany
    p. 49-82
Rok
    1999
Poznámky
    7 obr., 11 fot., 12 tab., 3 s.bibl.
    České resumé
    Zkr. název ser.: Krystalinikum
Předmětová skupina
    bazalt
    freatomagmatismus
    granitoidy
    intruze stratiformní
    kambrium
    minerály horninotvorné
    petrogeneze
    proterozoikum
    protolit
    rekrystalizace
    sill
    středočeská ostrovní zóna
    středočeský pluton
    ultrabazika
    xenolit
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Teletín (Praha-západ)
Klíčové slovo
    Bohemian
    Central
    Felsic/mafic
    Magmatism
    Massif
    Members
    Pluton
    Plutonic
    Proterozoic
    Quarries
    Recrystallized
    Series
    Stratified
    Teletín
    Ultramafic
    Upper
    Variscan
Abstrakt (anglicky)
   The mafic up to ultramafic rock, uralitic melagabbro of the variscan stratified mafic/felsic calcalkaline suite in the teletín area is described. The melagabbro occurs as a sill at the bottom of the stratified sequence and as a megaenclave in a zone of different mafic enclaves in the overlying younger sequence. In the present paper, geochemical and mineralogical evidence is given that 1) the melagabbro corresponds to ultramafic magmatism, similar to komatiitic basalts of the Upper Proterozoic volcanism of the adjacent Jílové zone and the "metamorphic islet zone" on the Central Bohemian Pluton; 2) the melagabbro is a recrystallized rock. The geochemical evidence is absed on the analogy of trace elements, especially REE distribution patterns. The recrystalization process is evidenced on texture and mineral chemistry of melagabbro.
   Two stages of recrystallization can be observed in the rock: an earlier regressive recrystallization of original minerals (due to hydration of low temperature event) and a superimposed progressive recrystallization in amphibolite facies. The Teletín uralitic melagabbro is interpreted as an altered or low metamorphosed Upper Proterozoic magmatic rock, recrystallized from this precursor in the amphibolite facies metamorphism during the Variscan orogeny
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    30. 3. 2009
Datum importu
    8. 8. 2012