Podrobnosti záznamu

Název
    Redepozice kvartérních sedimentů a fosilních půd na východních svazích Pavlovských vrchů
Další názvy
    Redeposition of the Quaternary sediments and paleosols at the eastern slopes of Pavlov Hills
Autor
    Havlíček, Pavel
    Hošek, Jan
    Smolíková, Libuše
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    6
Rok
    2013
Výraz tezauru
    Pavliv hills, Pleistocene, loess, paleosols,colluvial processes
Klíčové slovo
    Fosilních
    Kvartérních
    Pavlovských
    Půd
    Redepozice
    Sedimentů
    Svazích
    Vrchů
    Východních
Abstrakt (česky)
   Popsány jsou čtyři nové profily u Pavlova (jižní Morava). V profilech je několik horizontů paleopůd odděleno sprašemi a svahovými sedimenty. Paleopůdy reprezentují přemístněné humózní horizonty (černozemě) a B horizont luvisolí patřící stratigraficky Stillfriedu A.
Abstrakt (anglicky)
   Redeposition of the Quaternary sediments and paleosols at the eastern slopes of Pavlov Hills
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014