Podrobnosti záznamu

Název
    Regionální hodnocení látkových toků v síti malých povodí GEOMON
Další názvy
    Regional evaluation of mass element fluxes in GEOMON network of small catchments
Autor
    Fottová, Daniela
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Rok
    2000
Zdrojový dokument - monografie
    Výroční zpráva odboru geologie ministerstva životního prostředí za rok 1999
Výraz tezauru
    catchment! network! bulk deposition! throughfall! sulphur
Klíčové slovo
    GEOMON
    Hodnocení
    Látkových
    Malých
    Povodí
    Regionální
    Síti
    Toků
Abstrakt (česky)
   Hodnocena je šestiletá řada dat ze 14 malých lesních povodí sítě GEOMON získaných jednotnou odběrovou i analytickou metodikou. Diskutován je pokles depozice síry a naopak stagnace v depozici dusíku v souvislosti s nárůstem dopravy
Abstrakt (anglicky)
   Regional evaluation of mass element fluxes in GEOMON network of small catchments
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014