Podrobnosti záznamu

Název
    Regionální hydrogeologický průzkum podzemních vod
Další názvy
    The Regional Groundwater Survey
Autor
    Kadlecová, Renata
    Olmer, Miroslav
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    Podzemní voda ve vodoprávním řízení VII
Strany
    50
Poznámky
    Akce: 2010 ; Praha
Výraz tezauru
    groundwater,regional survey, supply of groundwater, Czech Republic
Klíčové slovo
    Hydrogeologický
    Podzemních
    Průzkum
    Regionální
    Vod
Abstrakt (česky)
   Přírodní zdroje podzemních vod jsou dynamickou složkou, které se mění jak v ročním cyklu, tak i víceletém cyklu. Stávající výpočty využitelných zásob podzemních vod jsou zastaralé a nelze podle nich povolovovat odběry podzemních vod. Regionální hydrogeologický průzkum se na území Československa zastavil před 20 lety. V roce 2010 získala Česká geologická služba projekt financovaný EU, v rámci kterého by mělo dojít k přehodnocení zásob podzemních vod na 1/3 území České republiky.
Abstrakt (anglicky)
   The Regional Groundwater Survey
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014