Podrobnosti záznamu

Název
    Regionální inženýrskogeologické zhodnocení tercierních sedimentů na listu Plzeň (12-33 Plzeň)
Údaj o odpovědnosti
    Zdeněk Lochmann
Další názvy
    Regional engineering-geological evaluation of Tertiary sediments on the Plzeň map sheet
Autor
    Lochmann, Zdeněk
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995
Strany
    s. 118-119
Rok
    1996
Poznámky
    6 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1995.
Předmětová skupina
    geologie inženýrská
    neogén
    regionální inženýrská geologie
    sedimenty jílovité
    sedimenty klastické
    terciér
    terciér Českého masivu
    vlastnosti hornin
    výzkum
    zpráva o činnosti
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Plzeň
Klíčové slovo
    12-33
    Inženýrskogeologické
    Listu
    Plzeň
    Regionální
    Sedimentů
    Tercierních
    Zhodnocení
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    31. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012