Podrobnosti záznamu

Název
    Regionální návrh způsobu využívání introdukovaných dřevin v podmínkách výsypkových stanovišť severočeského a sokolovského hnědouhelného revíru
Údaj o odpovědnosti
    Milan Štrudl, Konstantin Dimitrovský, Pavel Vaněk
Další názvy
    A regional proposal of the way of introducing wood species in the conditions of waste dump sites of North Bohemian and Sokolov Brown Coal Mining Districts
Autor
    Dimitrovský, Konstantin
    Štrudl, Milan
    Vaněk, Pavel
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Uhlí-Rudy-Geologický průzkum
Svazek/č.
    Roč. 5, č. 9
Strany
    s. 292-294
Rok
    1998
Poznámky
    3 fot.
    Zkr. název ser.: Uhlí-Rudy-Geol. Průzk.
Předmětová skupina
    lom
    odval
    rekultivace
    severočeská pánev
    sokolovská pánev
    těžba povrchová
    uhlí hnědé
    vegetace
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Most
    Sokolov
Klíčové slovo
    Dřevin
    Hnědouhelného
    Introdukovaných
    Návrh
    Podmínkách
    Regionální
    Revíru
    Severočeského
    Sokolovského
    Stanovišť
    Výsypkových
    Využívání
    Způsobu
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    28. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012