Podrobnosti záznamu

Název
    Regionálně-geologické zhodnocení sedimentů jury v oblasti jihovýchodních svahů českého masivu (24-43 Šlapanice, 34-12 Pohořelice, 34-14 Mikulov, 34-21 Hustopeče, 34-23 Břeclav)
Údaj o odpovědnosti
    Josef Adámek
Další názvy
    Regional-geological evaluation of Jurassic sediments on the south-east margin of the Bohemian Massif
Autor
    Adámek, Josef
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001
Strany
    s. 9-11
Rok
    2002
Poznámky
    1 obr., 11 bibl.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2001.
Předmětová skupina
    autochton
    Český masiv
    geologie regionální
    geologie ropná
    jihovýchodní svahy Českého masivu
    jura
    litofacie
    mapa geologická
    paleogeografie
    stratigrafie
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Rakousko-Niederösterreich
Klíčové slovo
    24-43
    34-12
    34-14
    34-21
    34-23
    Břeclav
    českého
    Hustopeče
    Jihovýchodních
    Jury
    Masivu
    Mikulov
    Oblasti
    Pohořelice
    Regionálně-geologické
    Sedimentů
    Svahů
    Šlapanice
    Zhodnocení
Abstrakt (anglicky)
   The study area includes the southeast Moravian part of the Czech Republic and the geologic setting comprises the Carpathian fold belt and the Carpathian foredeep. The Jurassic strata are overlain by the autochthonous Paleogene and Miocene covered by nappes of the West carpathian Flysch Belt. The structure and facies of Jurassic sediments on both sides of the Austrian-Czech border, especially of the Malm, are very similar. In the northeast they are very influenced by erosional and tectonical features in the Vranovice and Nesvačilka grabens. deposition of Jurassic strata starts in the Middle Dogger (U. Bajocian-Bathonian) and they include clastic lithofacies in prevailing part of the sequence. These sediments build the Gresten Group of synrift type. Up to now, they have been found locally as relatively thin bodies in South Moravia. Callovian regional transgression deposited mainly sandstones of the Nikolčice beds on the regionally plain surface.
   The passive margin development in the Malm created carbonate platform (Altenmarkt Formation) in the shallow northwestern peripheral part and a marly slope facies in the southeast. The shaly carbonate Klentnice Formation indicates deepening of the depositional area towards southeast. The thickness of the basal member of the Malmian section (Vranovice carbonates) decreases in this direction while that of the basinal facies (Mikulov marlstones) increases. The Kurdějov Beds reflect the end of the transgression phase and water level oscillation. The Malmian section is terminated by the Ernstbrunn limestone deposition. This topmost litostratigraphic unit is preserved only in the form of local erosive relics
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    21. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012