Podrobnosti záznamu

Název
    Regionálne strižné a transpresné zóny v tatriku Malých Karpát
Údaj o odpovědnosti
    Dušan Plašienka
Další názvy
    Regional shear and transpression zones in the Tatric unit of the Little Carpathians
Autor
    Plašienka, Dušan
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - seriál
    Mineralia Slovaca
Svazek/č.
    Roč. 22, č. 1
Strany
    s. 55-62
Rok
    1990
Poznámky
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Předmětová skupina
    analýza kinematická
    deformace
    fundament
    příkrov
Geografické jméno
    ČSFR-Slovensko
    Malé Karpaty
Klíčové slovo
    Karpát
    Malých
    Regionálne
    Strižné
    Tatriku
    Transpresné
    Zóny
Abstrakt (česky)
   V tatriku Malých Karpat jsou charakterizovány dvě regionální střižné zóny, které provázejí násunové plochy příkrovových jednotek (bratislavské a modranské). Subhorizontální foliace, lineace protažení a asymetrické struktury dokazují transport alochtonu od JV na SZ. Křehká transpresivní zóna v severních Malých Karpatech, která odděluje komplexy tatrid od vyšších příkrovů, prodělala složitý a dlouhodobý strukturní vývoj.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012