Podrobnosti záznamu

Název
    Regional Geography is Dead. Long Live Regional Geography!
Autor
    Vaishar, Antonín
    Werner, M.
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Moravian Geographical Reports
Svazek/č.
    Roč. 14, č. 3
Strany
    s. 2-8
Rok
    2006
Poznámky
    Překlad názvu: Regionální geografie je mrtvá. Ať žije regionální geografie!
    Rozsah: 7 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    geography
    methodology
    Ostrava region
    regional geography
    regions
Klíčové slovo
    Dead
    Geography
    Live
    Long
    Regional
Abstrakt (česky)
   Příspěvek diskutuje problematiku regionální geografie jako geografické discipliny. Obtíže jsou spatřovány v tradičním popisném charakteru regionálně geografického vzdělávání na jedné straně a v nejasných metodách regionálních syntéz, zvláště ve vztahu mezi přírodními a humánními aspekty regionů. Situace je komplikována tendencemi k prohlubování specializace v jednotlivých geografických vědách. Autoři spojují budoucnost regionální geografie s budoucností geografie jako takové. Moderní regionální geografie v tomto smyslu nesmí být pouhým souborem poznatků jednotlivých dílčích geografických věd, ale musí být vrcholnou geografickou disciplinou, zabývající se regiony a používající specifických metod včetně geografických informačních systémů. Za klíčové lze považovat relace mezi přírodními a sociálními aspekty regionálního vývoje. Hlavním cílem studia je vymezit proporce mezi specifickými jevy a obecnými vlastnostmi regionů.
   Je nezbytné vybudovat teorii regionální geografie při využití dílčích teorií: regionalizace, hierarchie regionů, regionální typologie, parciálních syntetických přístupů v geografii.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012