Podrobnosti záznamu

Název
    Regional typology of zircon and relationship to Allanite/Monazite antagonism (on an example of Hercynian granitoids of Western Carpathians)
Údaj o odpovědnosti
    Igor Broska, Pavel Uher
Autor
    Broska, Igor
    Uher, Pavel
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologica carpathica
Svazek/č.
    Vol. 42, no. 5
Strany
    s. 271-277
Rok
    1991
Poznámky
    1 obr., 8 diag.
    Zkr. název ser.: Geol. carpath.
Předmětová skupina
    allanit
    diferenciace magmatu
    granitoidy
    izotopy radioaktivní
    krystalochemie
    monazit
    vrásnění variské
    vzácné zeminy
    Západní Karpaty
    zirkon
Geografické jméno
    ČSFR-Slovensko
Klíčové slovo
    Allanite/Monazite
    Antagonism
    Carpathians
    Example
    Granitoids
    Hercynian
    Regional
    Relationship
    Typology
    Western
    Zircon
Abstrakt (česky)
   V článku se probírají možnosti aplikace Pupinovy metody typologické analýzy zirkonu při petrogenetickém výzkumu granitoidních hornin. Studium zirkonů z variských granitoidů z různých horninových typů Západních Karpat dokazuje růst hodnoty parametrů I.T a I.A směrem od vnějších k vnitřním jednotkám orogénu. Typologický parametr I.F je vyšší v granitoidech obsahujících allanit než v monazitových typech. Tato skutečnost svědčí o vysoce temperovaném vzniku allanitových granitoidů
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    28. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012