Podrobnosti záznamu

Název
    Rejhotice-Zámčisko : desenské ruly, bazická žilná hornina, křemen-kalcit-barytová žíla, postdeformační puklinová mineralizace alpského typu
Údaj o odpovědnosti
    Dušan Kopa, Bohuslav Fojt, Jiří Zimák, Václav Vávra
Autor
    Fojt, Bohuslav, 1929-
    Kopa, Dušan, 1935-
    Vávra, Václav, 1971-
    Zimák, Jiří, 1956-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - monografie
    Exkurzní průvodce po mineralogických lokalitách na Sobotínsku
Strany
    s. 77-80
Poznámky
    Obsahuje bibliografické odkazy
Klasifikační znak
    549
    55(1)
    552
Skupina konspektu
    549
    552
Předmětová skupina
    alpská parageneze
    analýza elektronová difrakční
    baryt
    chemismus hornin
    chloritizace
    chlority
    dajka
    hydrotermální alterace
    kalcit
    křemen
    lokalita mineralogická
    ložisko typu stratabound
    mineralogie topografická
    rula
    silesikum
    složení mafické
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Rejhotice (Šumperk, Šumperk)
Klíčové slovo
    Alpského
    Bazická
    Desenské
    Hornina
    Křemen-kalcit-barytová
    Mineralizace
    Postdeformační
    Puklinová
    Rejhotice-Zámčisko
    Ruly
    Typu
    žíla
    žilná
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    16. 4. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012