Podrobnosti záznamu

Název
    Rekognoskační studie rozptylu radioaktivních materiálů z těžby uranových rud v okrese Příbram a zhodnocení z hlediska radiační zátěže pro obyvatelstvo
Údaj o odpovědnosti
    Josef Smetana
Další názvy
    The reconnaissance study of radioactivite material scattering from the mining of uranium ores in the district of Příbram and the point of view of radiation risk for the inhabitants
Autor
    Smetana, Josef
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - monografie
    Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1997
Strany
    s. 30-31
Poznámky
    2 obr.
    Anglické resumé
Předmětová skupina
    anomálie
    geologie urbanistická
    geomedicína
    odpad průmyslový
    odpad radioaktivní
    radioaktivita
    rudy U
    stavby dopravní
    studie environmentálních vlivů
    znečištění
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Příbram
Klíčové slovo
    Hlediska
    Materiálů
    Obyvatelstvo
    Okrese
    Příbram
    Radiační
    Radioaktivních
    Rekognoskační
    Rozptylu
    Rud
    Studie
    Těžby
    Uranových
    Zátěže
    Zhodnocení
Abstrakt (anglicky)
   The detailed research concerning the content of natural radionuclides and the influence on the environment was carried-out in town Pribram. There were used treated gangue materials from the mining of uranium ores for building roads. Town is located in the close neighbourhood of the mining district. Through the town was conducted ore's transport. The separate kinds of the influences on the environments were quantifield. The estimation of the increase of the average effective dose equivalent was carried out. It was established that the increase for the public caused by the use of the waste rock materials is approximately 170 uSv per year. This value is less than 250 uSv per year. This value is less than 250 uSv per year which is used like authorised limit for licensing procedure. Basic limit for exposure to public in 1 mSv per year. Areas of the increased dose rate of external gamma radiation were located.
   The range of recommendations were determined for the state administration for the solution of road repairs
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    18. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012