Podrobnosti záznamu

Název
    Rekognoskace a šlichová prospekce terénních pozůstatků po možné těžbě nerostných surovin na Hostýně (Hostýnské vrchy)
Údaj o odpovědnosti
    David Uhlíř, Zdeněk Dolníček, Dalibor Kolbinger
Další názvy
    Field examination and pan prospecting of remnants after potential exploitation of mineral raw materials on Hostýn Hill (Hostýn Hills)
Autor
    Dolníček, Zdeněk
    Kolbinger, Dalibor
    Uhlíř, David
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae
Svazek/č.
    Roč. 96, č. 1
Strany
    s. 47-60
Rok
    2011
Poznámky
    1 obr., 2 fot., 1 diagr., 3 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Acta Mus. Morav., Sci. geol.
Klasifikační znak
    622
Skupina konspektu
    622
Předmětová skupina
    antroporeliéf
    flyšové pásmo Západních Karpat
    historie
    kámen stavební
    prospekce šlichová
    rudy Au
    rudy Fe
    těžba
    těžké minerály
    vápenec
Geografické jméno
    Hostýnské vrchy (Česko)
    Morava (Česko)
Klíčové slovo
    Hostýně
    Hostýnské
    Nerostných
    Po
    Pozůstatků
    Prospekce
    Rekognoskace
    Surovin
    šlichová
    Terénních
    Těžbě
    Vrchy
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    18. 2. 2014
Datum importu
    20. 5. 2014