Podrobnosti záznamu

Název
    Rekonstrukce holocenních koryt řeky Berounky v oblasti mezi Černošicemi a Lahovicemi : 12-42 Zbraslav
Údaj o odpovědnosti
    Michal Rajchl, Filip Stehlík
Další názvy
    Reconstruction of the Holocene fluvial channels of the Berounka River in area between Černošice and Lahovice
Autor
    Rajchl, Michal
    Stehlík, Filip
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004
Strany
    s. 67-69, Příl. VI
Rok
    2005
Poznámky
    2 obr. v textu, 3 fot. v Příl. VI
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2004
Klasifikační znak
    55(1)
    551.4
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    erozní tvar
    geologie regionální
    geomorfologie
    holocén
    koryto
    kvartér extraglaciálních oblastí Českého masivu
    mapa geologická
    měření geofyzikální
    modelování
    prospekce geobotanická
    překládání
    řeka
    vrt
    záplavová niva
Geografické jméno
    Berounka (řeka)
    ČR-Čechy
Klíčové slovo
    12-42
    Berounky
    Černošicemi
    Holocenních
    Koryt
    Lahovicemi
    Oblasti
    Rekonstrukce
    řeky
    Zbraslav
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    31. 7. 2006
Datum importu
    8. 8. 2012