Podrobnosti záznamu

Název
    Rekonstrukce proměny krajiny, sídel a sídelní struktury na příkladu Blanenska
Autor
    Klapka, Pavel
    Nováková, Eva
    Vyskočil, Aleš
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Historická geografie. Miscellanea
Svazek/č.
    Roč. 34, č. 34
Strany
    s. 296-306
Rok
    2007
Poznámky
    Překlad názvu: Reconstruction of landscape, settlement and settlement structure changes on the example of the Blanensko region
    Rozsah: 11 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
Předmětová kategorie
    Blanensko region
    landscape changes
    settlement system
Klíčové slovo
    Blanenska
    Krajiny
    Proměny
    Příkladu
    Rekonstrukce
    Sídel
    Sídelní
    Struktury
Abstrakt (česky)
   Proměny krajiny jsou ve druhé polovině 19. století poprvé v historii relativně dobře dokumentovatelné za využití mapových podkladů II. a III. vojenského mapování. V období mezi oběma mapovými díly prošly České země nejvýznamnějšími ekonomickými, politickými a sociálními změnami. Článek se zabývá změnami krajiny a sídelní struktury v regionu Blanenska.
Abstrakt (anglicky)
   Landscape changes are in the 2nd half of the 19th century for the first time relatively well documented in maps of the 2nd and 3rd military survey. In the period between two map sets the Czech lands experienced the most important economic, political and social changes. Article deals with changes of landscape and settlement structure in the Blanensko region.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012