Podrobnosti záznamu

Název
    Rekonstrukce směrů proudění pomocí měření anizotropie magnetické susceptibility ve fluviálních sedimentech Ochozské jeskyně, Moravský kras (24-41 Vyškov)
Údaj o odpovědnosti
    Jaroslav Kadlec
Další názvy
    Reconstruction of flow directions using anisotropy of magnetic susceptibility measurements in the fluvial sediments deposited in the Ochozská Cave, Moravian Karst
Autor
    Kadlec, Jaroslav
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Svazek/č.
    Roč. 10
Rok
    2003
Poznámky
    3 obr., 7 bibl.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2002
Předmětová skupina
    jeskyně
    kvartér Českého masivu
    magnetická susceptibilita
    paleolimnologie
    paleoproudění
    pleistocén
    prach
    rychlost
    sedimentace fluviální
    speleotém
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Ochoz u Brna (Brno-venkov)
Klíčové slovo
    24-41
    Anizotropie
    Fluviálních
    Jeskyně
    Kras
    Magnetické
    Měření
    Moravský
    Ochozské
    Pomocí
    Proudění
    Rekonstrukce
    Sedimentech
    Směrů
    Susceptibility
    Vyškov
Abstrakt (anglicky)
   Anisotropy of magnetic susceptibility (AMS) measurements were used to determine the flow directions in fine deposits preserved in the Ochozská Cave (southern segment of the Moravian Karst). This approach was first verified in two sedimentary sections located in the main corridor of the cave, where is no doubt about paleoflow directions. Subsequently, the AMS was measured in the fine deposits preserved in sections located in the Zkamenělá řeka Corridor and U kužele Corridor. The interpreted paleoflow directions are in both sections from the NNE to the SSW
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    1. 6. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012