Podrobnosti záznamu

Název
    Rekonstrukce vulkanických procesů v okolí Kadaně
Další názvy
    Volcanic processes in the surroundings of Kadaň
Autor
    Rapprich, Vladislav
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    3
Rok
    2007
Výraz tezauru
    Doupovské hory Mts., basaltic lava, lahar, scoria cone
Klíčové slovo
    Kadaně
    Okolí
    Procesů
    Rekonstrukce
    Vulkanických
Abstrakt (česky)
   Město Kadaň je ze severu chráněno přirozenou hradbou pěti vrchů. Ty byly v minulosti interpretovány jako maarové diatremy protrudované bazaltovými intruzemi. Na základě nových terénních poznatků byla geneze těchto vrchů reinterpretována. Strážiště-Svatý kopeček, Prostřední vrch a Zadní vrch jsou tvořeny sukcesí láv obdobnou jako na vrchu Úhošť. Proto jsou interpretovány jako erozní zbytky jednoho lávami vyplněného údolí. Dvě zbývající elevace jsou tvořené bazanitovými lávami produkovanými ze struskového kužele Jelení vrch asi 1 km na východ.
Abstrakt (anglicky)
   Volcanic processes in the surroundings of Kadaň
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014