Podrobnosti záznamu

Název
    Rekrystalizované pseudotachylity na lokalitách Malenice u Vimperka a Chrášťany u Benešova u Prahy
Údaj o odpovědnosti
    Petr Rajlich a Michal Stejskal
Další názvy
    Recrystallized pseudotachylites from the localities Malenice near Vimperk and Chrášťany near Benešov (Prague region)
Autor
    Rajlich, Petr, 1944-
    Stejskal, Michal
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy
Svazek/č.
    Roč. 46
Strany
    s. 43-58
Rok
    2006
Poznámky
    5 obr., 13 fot., 3 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. Jihočes. Muz. (Č. Budějovice), přír. Vědy
Klasifikační znak
    55(1)
    552
Skupina konspektu
    552
Předmětová skupina
    analýza petrografická
    biotit
    brekciace
    chemismus hornin
    granáty
    ilmenit
    jevy šokové
    kráter impaktní
    metasedimenty
    migmatit
    moldanubikum jižních a jihovýchodních Čech
    pararula
    protolit
    pseudotachylit
    rekrystalizace
    středočeská ostrovní zóna
Geografické jméno
    Afrika jižní
    Chrášťany (Benešov, Benešov)
    Čechy (Česko)
    Kanada
    Malenice (Strakonice, Strakonice)
Klíčové slovo
    Benešova
    Chrášťany
    Lokalitách
    Malenice
    Prahy
    Pseudotachylity
    Rekrystalizované
    Vimperka
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    17. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012