Podrobnosti záznamu

Název
    Relation between zeolite mineralization and sulphides with Te-minerals at Kráĺová
Další názvy
    Vzťah zeolitovej mineralizácie a sulfidov s minerálmi telúru v stredoslovenských neovulkanitoch na lokalite Kráĺová