Podrobnosti záznamu

Název
    Relations between infrared spectra and organic carbon content in rocks
Údaj o odpovědnosti
    Alexander Perjéssy, Viliam Oružinský
Další názvy
    O vzťahu medzi infračervenými spektrami hornín a obsahom organického uhlíka
Autor
    Oružinský, Viliam
    Perjéssy, Alexander
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Mineralia Slovaca
Svazek/č.
    Vol. 22, no. 6
Strany
    s. 547-549
Rok
    1990
Poznámky
    1 tab., 4 diag.
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Předmětová skupina
    břidlice černá
    břidlice jílová
    C (uhlík - 6)
    metamorfika
    Slovenské rudohoří
    spektrometrie IR
    uhlík organický
Geografické jméno
    ČSFR-Slovensko
    Kociha
    Malé Karpaty
    Pezinok-Trojárová
Klíčové slovo
    Carbon
    Content
    Infrared
    Organic
    Relations
    Rocks
    Spectra
Abstrakt (česky)
   V rámci řešení úloh projektu IGCP 254 Kovonosné černé břidlice se sledovaly možnosti využití infračervené spektroskopie při studiu a definování charakteru organické hmoty v horninách. Infračervenou spektroskopií se zkoumaly vzorky hornin z lokality Pezinok-Trojárová a Kociha; byly zpracovány černé břidlice, lydity, aktinolytické břidlice, grafitické břidlice a amfibolit. Mezi hodnotami kmitočtu okolo 2 000 cm(-1) a obsahem organického uhlíku existuje lineární závislost s přesností 1 na 0-10 jeho obsahu
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012