Podrobnosti záznamu

Název
    Relationship between Moldanubicum, the Kutná Hora Crystalline Unit and Bohemicum (Central Bohemia, Czech Republic): A result of the polyphase Variscan nappe tectonics
Údaj o odpovědnosti
    Václav Kachlík
Další názvy
    Vztahy mezi moldanubikem, kutnohorským krystalinikem a bohemikem (střední Čechy, Česká republika): výsledek variské polyfázové příkrovové tektoniky
Autor
    Kachlík, Václav
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Journal of the Czech Geological Society
Svazek/č.
    Vol. 44, no. 3-4
Strany
    p. 201-291
Rok
    1999
Poznámky
    11 obr., 23 diagr., 17 fot., 16 tab., 5 s.bibl.
    České resumé
    Zkr. název ser.: J. Czech geol. Soc.
Předmětová skupina
    bohemikum
    chemismus hornin
    gföhlská jednotka
    kutnohorské krystalinikum
    metabazit
    metasedimenty
    moldanubikum
    protolit
    rula
    svor
    tektonika polyfázová
    tektonika regionální
    vrásnění variské
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Sázava (Kutná Hora)
Klíčové slovo
    Bohemia
    Bohemicum
    Central
    Crystalline
    Czech
    Hora
    Kutná
    Moldanubicum
    Nappe
    Polyphase
    Relationship
    Republic
    Result
    Tectonics
    Unit
    Variscan
Abstrakt (anglicky)
   The Moldanubian Zone, forming a highly metamorphosed root of the Variscan orogenic belt in Central Europe, is surrounded by several different lithotectonic units within the Bohemian Massif. these units mostly show lower metamorphic grade and different P-T histories. The relationships of these units to the Moldanubicum s.s. have been explained in different ways, but especially the relationships with the Bohemicum and the lowermost part of the Kutná Hora Crystalline Unit (KHCU) remained unclear. Boundaries between the above mentioned units are exposed in the Sázava River valley area, 50 km ESE of Prague, which allows to study lithological, structural and metamorphic interrelationships of these units in detail. The following lithotectonic units of different lithologies and P-T paths can be distinguished from the bottom to the top of the structural succession: Moldanubian Variegated Group (MVG), Micaschist Zone (MSZ).
   Kouřim orthogneiss nappe (both ususally assigned to KHCU), Gföhl Unit (GU) and strongly sheared granitoids of CBP with preserved relics of metasedimentary and metavolcanic rocks of the Bohemicum. All units (except for the Kouřim Nappe) are dominated by psammitic to pelitic lithologies. Amphibolites and marbles are interlayered in MVG andMSZ, anatexites with relics of HP-HT rocks such as peridotites, eclogites and granulies are typical of GU. Studies of the protolith of amphibolites and host metasediments in all the above mentioned units were carried out to reveal possible primary pre-collisional relationships and geotectonic setting of these units. While metasediments and metabasalts of MSZ and MVG share some common features, rocks of GU and Bohemicum differ significantly and originated in separe basins and tectonic settings.
   Paragneisses of MSZ and MVG show evolved REE patterns as well as enrichment in K2O, P2O5, Rb, Ba, Th and depletion in CaO, Na2O and Sr compared to the average upper continental crust composition. They were probably derived from the more evolved crustal segments in comparison to Late Proterozoic greywackes of the Bohemicum
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    15. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012