Podrobnosti záznamu

Název
    Relationships between vegetation and environment within the montane floodplain of the Upper Vltava River (Šumava National Park, Czech Republic)
Údaj o odpovědnosti
    Ivana Bufková, Karel Prach & Marek Bastl
Autor
    Bastl, Marek
    Bufková, Ivana
    Prach, Karel, 1953-
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Silva Gabreta : sborník vědeckých prací ze Šumavy
Svazek/č.
    Vol. suppl. 2
Strany
    p. 5-76
Rok
    2005
Poznámky
    2 obr., 12 diagr.
    Bibliografie na s. 50-54
    il. + 2 map., 1 tab.
    Zkr. název ser.: Silva Gabreta
Klasifikační znak
    502
    55(1)
    551.4
Skupina konspektu
    502
    55
Předmětová skupina
    diverzita druhová
    geologie regionální
    granit
    hydrochemie
    hydrologie
    klima
    kvartér
    kvartér denudačních oblastí Českého masivu
    migmatit
    moldanubický pluton
    moldanubikum Šumavy
    ochrana přírody
    pedologie
    pluton
    reliéf
    syenit
    vegetace
    záplavová niva
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Šumava
    Vltava-povodí (Česko)
Klíčové slovo
    Czech
    Environment
    Floodplain
    Montane
    National
    Park
    Relationships
    Republic
    River
    Šumava
    Upper
    Vegetation
    Vltava
    Within
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    21. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012