Podrobnosti záznamu

Název
    Reliéf Národního parku Podyjí a jeho okolí jako styčné oblasti Českého masivu a Karpatské soustavy
Údaj o odpovědnosti
    Antonín Ivan, Karel Kirchner
Další názvy
    Topography of the Podyjí National Park and its surroundings in the contact area of the Bohemian Massif and Western Carpathians
Autor
    Ivan, Antonín
    Kirchner, Karel
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Thayensia : sborník původních vědeckých prací z Podyjí
Svazek/č.
    Roč. 1
Strany
    s. 29-52
Rok
    1998
Poznámky
    2 obr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Thayensia (Znojmo)
Předmětová skupina
    Český masiv
    denudace
    karpatská neogenní předhlubeň
    kenozoikum
    meandr
    morfostruktura
    národní park
    pseudokras
    reliéf
    říční síť
    subdukce
    tektonika zlomová
    terasa
    vrásnění alpinské
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Jevišovice (Znojmo)
    Rakousko-Niederösterreich
    Vranov nad Dyjí (Znojmo)
    Znojmo
Klíčové slovo
    Českého
    Jako
    Karpatské
    Masivu
    Národního
    Oblasti
    Okolí
    Parku
    Podyjí
    Reliéf
    Soustavy
    Styčné
Abstrakt (anglicky)
   The Podyjí National Park and its surroundings is situated in area influenced by Variscan tectonics and younger Alpine tectonics. The area of the Moravicum and Dyje Massif is more intensely afflicted than the area of Moldanubicum. The influence of young tectonic movements in the Eastern Alps and Western Carpathians is also apparent. They manifest in topography of the marginal slope (fault scarp or monoclinale bending), morphotectonics, planation surfaces and deep river valleys. Most remarkably feature, the fissure-ice caves developed in the core of incised meandr of the Dyje river. The slope failure connected with the meandering led to formation of the fissure-ice caves
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    6. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012