Podrobnosti záznamu

Název
    Reliéf a geologická stavba podloží žatecké dílčí pánve
Další názvy
    Elevation model and geology of the basement in the Žatec Sub-basin
Autor
    Mlčoch, Bedřich
    Skácelová, Zuzana
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012
Svazek/č.
    Č. zima
Strany
    5
Rok
    2013
Výraz tezauru
    Žatec Sub-basin, crystalline relief, Střezov Fault, Liboc Fault, seismic refraction survey, gravity, 3D model
Klíčové slovo
    Dílčí
    Geologická
    Pánve
    Podloží
    Reliéf
    Stavba
    žatecké
Abstrakt (česky)
   V severozápadní části permokarbonské kladensko-rakovnické pánve středočeského permokarbonu se nachází výrazná pánevní struktura, která byla již v 60.letech 20.stol. definována jako samostatná hluboká pánev, tzv. žatecká deprese. Současné znalosti o geologické stavbě, korelace vrtů z vrtné databáze a reinterpretace geofyzikálních dat (seismických a tíhových) bylo možné sestavit digitální 3D model podloží permokarbonských sedimentů.
Abstrakt (anglicky)
   Elevation model and geology of the basement in the Žatec Sub-basin
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014