Podrobnosti záznamu

Název
    Reliéf a geomorfologie
Údaj o odpovědnosti
    Václav Cílek a Vojen Ložek
Autor
    Cílek, Václav, 1955-
    Ložek, Vojen, 1925-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - monografie
    Střední Brdy
Strany
    s. 59-69
Poznámky
    5 obr., 7 fot.
    Anglické resumé na s. 368-369
    Bibliografie na s. 338-354
    il.
Klasifikační znak
    551.4
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    Barrandien
    geologie vojenská
    geomorfologie
    kambrium
    kenozoikum
    kvartér Českého masivu
    lokalita geologická
    morfogeneze
    ochrana přírody
    paleolimnologie
    peneplén
    periglaciální jevy
    pohoří
    proterozoikum
    reliéf
    sedimenty klastické
    skalní tvar
    soliflukce
    suťový proud
    zvětrávání
Geografické jméno
    Brdy
    Čechy (Česko)
Klíčové slovo
    Geomorfologie
    Reliéf
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    31. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012